1398/12/02

سیستم ترمز EBD یا تقسیم کننده الکترونیکی نیروی ترمز چیست و چگونه کار می کند؟

سیستم ترمز EBD ، در واقع نوعی کمک ترمز محسوب می شود که وظیفه آن توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها می باشد و مخفف عبارت Electronic Brake force Distribution می باشد ، سیستم EBD را می توان تقسیم کننده الکترونیکی نیروی ترمز نامید. این سیستم ، نرم افزاری در حافظه  ABS است که با  ABS کار میکند تا که به تناسب وزن وارد شده بر هر چرخ ، نیروی ترمز را بین چرخ های جلو ، عقب ، چپ و راست تقسيم می كند.

این امر باعث میشود تا به هنگام ترمز یا حمل بار زیاد یا حرکت در پیچ ، پایداری خودرو حفظ شود. در حقیقت EBD کمک میکند در شرایط جاده ای متفاوت ، هر چرخی به تنهایی کنترل شود و مانع از انحراف و تغییر جهت خودرو در شرایط جاده ای لغزنده و بارانی، خاکی ، دست انداز و همچنین ترمز های شدید و ناگهانی شود. برای مثال ، دریک خودرو سواری جلو محرک، معمولا ترمزهای جلو سهم بیشتری از نیروی ترمزی کل خودرو را دارد. اگر نیروی ترمزی یکسانی برای چرخهای جلو و عقب فرستاده شود، چرخهای عقب که فشار کمتری را تحمل می کنند، قفل خواهند شد و خودرو ناپایدار شده و میچرخد. سهم نیروی ترمزی چرخهای عقب ، به مقدار وزن متحمل هر چرخ بستگی دارد که EBD بصورت دینامیکی این تنظیم نیرو را انجام میدهد.

با بکارگیری سیستم EBD می توان از ظرفیت بهینه ، استفاده کرد (اندازه نیروی ترمزهای چرخهای جلو می تواند کاهش یابد). مثال دیگر کاربرد EBD هنگام ترمز کردن در پیچها است . وقتی خودرو در حال طی کردن پیچ است، چرخهای بیرونی سرعت دورانی بیشتری از چرخهای داخلی پیچ دارند. اگر در این حالت ترمز گرفته شود، چرخهای بیرونی به نیروی ترمز بیشتری احتیاج خواهند داشت. در ترمز های معمولی ، ترمز کردن در پیچ برابر با ازدست دادن پایداری خودرو است و خودرو از مسیر خارج خواهد شد. ولی EBD نیروی ترمز را با توجه به سرعت حرکت چرخها تنظیم می کند تا بتوانیم بطور یکنواخت از سرعت خودرو در پیچ کم کنیم و خودرو پایدار بماند.

سیستم EBD با توجه به اینکه به هر چرخ با توجه به شرایط موجود نیروی خاصی را اعمال می‌کند در هنگام ترمزگیری موجب می‌شود تا خودرو از حالت تعادل و از مسیر خود خارج نشود. این سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز بین چرخ‌ها، بخصوص در جاده‌ها و مسیرهای لغزنده و همراه با برف و یخ که در قسمت‌های مختلف جاده شاهد تکه‌هایی از مسیر پوشیده با برف و یخ  هستیم کارایی خود را به خوبی نشان می‌دهد.

ممکن است در یک لحظه یکی از چرخ‌های خودرو بر روی یخ قرار گرفته باشد و چرخ دیگر بر روی آسفالت باشد که در صورت اعمال نیروی یکسان به این چرخ‌ها، چرخ قرار گرفته بر روی یخ چون اصطکاک کمتری با سطح جاده دارد قفل شده و موجب می‌شود خودرو از مسیر خود منحرف شده و از جاده خارج شود. ولی با مجهز بودن سیستم ترمز خودرو به سامانه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ‌ها،EBD، نیروی کم‌تری به چرخ قرار گرفته بر روی یخ وارد می‌شود تا خودرو را در حالت تعادل نگه دارد.

 

وظیفه سیستم  EBD

همانطور که می بینید نیرویی که می توانست در چرخ هایی با وزن زیاد باعث ترمزگیری بهتر شود به چرخ هایی با وزن کم وارد شد و هیچ اثری ندارد ولی در خودروی دارای سیستم EBD ، این سیستم بر حسب وزن وارد بر هر چرخ نیروی ترمز وارد بر آن چرخ را تغییر می دهد و در این صورت ، ترمزگیری به بهترین نحوه انجام می شود ، بنابراین در سیستم ترمز EBD ، اگر بار یا مسافر به خودرو اضافه شود ، نیروی ترمز وارد بر هر چرخ تغییر می کند.

 

کاربرد های ترمز  EBD

سیستم EBD بر روی ترمز ABS نصب می شود و مکمل عملکرد ترمز ABS می باشد یعنی هر اتومبیلی که دارای سیستم EBD باشد ، قطعا به سیستم ABS نیز مجهز می باشد . کاربرد سیستم EBD را می توان حفظ پایداری خودرو در شرایط زیر دانست.

1- ترمز به همراه بار و مسافر.

2- ترمز گرفتن در پیچ.

بان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.