1398/12/05

چرا نباید باک بنزین خودرو را کاملا پر کنیم؟

وقتی به پمپ بنزینی می رویم ممکن است به این فکرکنیم که به میزان یک عدد رند بنزین بزنیم و برای همین وقتی به عدد مدنظر نزدیک می شویم شروع به فشاردادن لحظه ای نازل می کنیم. درصورتی که باک پرشده باشد نازل به طورخودکاربه کلیک کردن و قطع کردن سوخت می کند. گرچه دیدن یک عدد رند روی پمپ حس خوبی دارد اما بهتراست این کاررا متوقف کنید.

برای شروع ابتدا اشاره کنیم که هنگامی که پس از کلیک کردن پمپ اقدام به فشردن دوباره ی آن کنید ممکن است سوختی دریافت نکنید. پمپ های بنزین طوری طراحی شده اند که از روی فشار هوا می توانند تشخیص دهند که باک پر شده و به طور خودکار سوخت را قطع می کنند.به همین خاطر زمانی که پس از قطع شدن خودکار دوباره نازل را فشار می دهید سوخت از طریق لوله ی برگشت به مخزن پمپ بر می گردد. از آنجایی که پمپ های بر اساس اختلاف فشار کار می کنند کلیک کردن دوباره ی پمپ می تواند باعث شود که شما مبلغ بیشتری پرداخت کنید ولی سوختی دریافت نکنید. اما این کل قضیه نیست. اتومبیل های مدرن امروزی دارای یک سیستم اواپراتوردر باک هستند که ازتشکیل بخارات بنزین درباک جلوگیری کند. پرکردن بیش ازحد باک می تواند سبب شود تا اواپراتور درون بنزین قرار گیرد و این درحالی است که این سیستم برای قرار گرفتن در هوا طراحی شده و این مساله می تواند هزینه ی تعمیر سنگینی را روی دستتان بگذارد.

 

زمانی که باک نیمه خالی هست بنزین بزنید
مهم‌ ترین نکته برای بنزین زدن این است که وقتی باک اتومبیل نصفه است بنزین بزنید. به این دلیل که هرچقدر بنزین بیشتری داخل باک باشد، هوای کمتری فضای خالی باک را اشغال می‌کند. بنزین به مراتب سریع‌تر از آنچه که تصوّر می‌کنید تبخیر می‌شود. مخازن ذخیرهء بنزین دارای سقف داخلی شناور هستند.که این سقف به عنوان نقطهء صفر بین بنزین و جوّ عمل می‌کند تا تبخیر را به حداقل برساند.

نکته :  بهتراست که صبح زود که حرارت زمین هنوز در پایین‌ترین حد قراردارد بنزین بزنید. به خاطر داشته باشید که درتمام پمپ‌بنزین‌ها مخزن سوخت در زیر زمین قرار دارد. هرچه زمین سرد‌تر باشد، بنزین غلیظ‌تر و متراکمتر است. وقتی هوا گرم می‌شود، بنزین منبسط می‌گردد. بنابراین، بنزین زدن در بعد ازظهروحتی شب که هنوزهوا کاملا سرد نشده و روی بنزین اثرنگذاشته، سبب می‌شود که یک لیتر شما واقعا یک لیتر نباشد. در صنعت نفت، گرانش معین و حرارت بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما، اتانول و سایر محصولات نفتی نقشی مهم ایفا می‌کند. پس هر چقدر درجه حرارت که افزایش یابد منفعت زیادی نصیب این صنعت می‌کند. امّا جایگاههای سوخت دارای دستگاه جبران حرارت در پمپ‌هایشان نیستند.

 

 

روش صحیح بنزین زدن به خودرو

بعد از ورود به پمپ بنزین و برداشتن نازل سوخت به چند نکته باید توجه داشت . ابتدا لازم است صبر کنید تا کنتور پمپ صفر گردد. اگر دقت داشته باشید در زیر دستگیره نازل گیره کوچکی وجود دارد که مربوط به شدت بنزین زدن است. اکثر افراد هنگام بنزین زدن دقتی به آن ندارند و با تمام قوا دستگیره را می‌فشارند و با سرعت بنزین مدر زمان سوختگیری اگر کمی به ساختار مکانیکی نازل دقت کنید، متوجه نحوه کار گیره کوچک زیر آن خواهید شد. این گیره دارای درجاتی است که می‌توان شدت سوختگیری را به کمک آن تنظیم کرد. با کمی فشردن دستگیره نازل این گیره آزاد می‌گردد. بهتر است گیره دراولین شیار موجود در دستگیره درگیر شود؛ این سبب می‌شود شدت بنزین زدن به حداقل برسد. با آرام بنزین زدن بخار خیلی کمی از بنزین متصاعد خواهد گشت. این کار، یعنی آرام بنزین زدن ممکن است قدری زمان از شما بگیرد، اما در عوض چندین فایده دارد. در ابتدا به خاطر بخار کمی که به وجود می‌آید، عمر فیلتر کنیستر بالا می‌رود که خود بسیار مثبت است چرا که فیلتر فوق هزینه تعویض نسبتا بالایی دارد. به علاوه از هوا گرفتن باک بنزین جلوگیری شده و مقدار بیشتری بنزین در باک خودرو جای می‌گیرد.